De Warmste Sprint

Bothrs schenkt in het teken van de Warmste Week een gratis design sprint aan het Rode Kruis-Vlaanderen ter waarde van €20,000 om hen te helpen met de ontwikkeling van een digitaal innovatieproject!

Deze design sprint zal doorgaan van maandag 16 december tot en met 19 december. Gedurende vier dagen zal het team van Bothrs nauw samenwerken met een eveneens multidisciplinair team van het Rode Kruis aan een innovatieproject, zijnde een mobiele applicatie die voorlichting biedt op vlak van eerste hulp, specifiek voor de Rwandese bevolking.

Tijdens deze design sprint wordt één concreet concept uitgewerkt en vastgelegd, waarrond dan een prototype wordt ontworpen. Dit prototype zullen we dan op donderdag aftoetsen met echte eindgebruikers, om er zeker van te zijn dat we iets gaan bouwen dat ook echt nut heeft.

Het Rode Kruis hoopt hiermee kennis en cursussen op een toegankelijke manier aan te bieden aan de plaatselijke bevolking. Want je wilt niet weten hoeveel Rwandezen het leven laten terwijl dat perfect kon voorkomen worden mits een basiskennis van EHBO.

When?

Monday, December 16, 2019

Until

Thursday, December 19, 2019

What time?

9.30

AM

PM

17.30

AM

PM

CET

Where?

Vergaderzaal "De Vergeten Straat", in stadsbibliotheek de Krook, Gent

Check it out →
Register

Stay in the loop!

Couldn’t make it to our last event? Subscribe below and we'll notify you whenever there's new, upcoming events!
By clicking subscribe you agree to our terms and conditions
Thank you for subscribing to our newsletter!
Oops! Something went wrong while submitting the form.